• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • the same as cümleleri

  İki şey, iki durum, iki olay arasındaki benzerliği ifade ederken kullanılan kalıplardan biri de "the same as" ifadesidir. Türkçe karşılığı ile "aynı olarak" diye çevirebileceğimiz "the same as" kalıbı karşılaştırılan iki olgu arasında tıpatıp ya da yaklaşık aynılığı ifade eder.

  Aşağıda "the same as" kalıbıyla yapılmış örnek the same as cümleleri örnekleri bulacaksınız:

  I am of the same mind as you. --> Ben de seninle aynı fikirdeyim.

  Ayşe is the same age as me. --> Ayşe benimle aynı yaşta.

  It can't be put any car in the same category as a Rolls Royce. --> Rolls Royce ile hiçbir araba aynı kategoriye sokulamaz.

  We live under the same roof as my wife's family. --> Biz karımın ailesi ile aynı çatı altında yaşıyoruz.

  He's made of the same stuff as his father. --> O, babası ile aynı kumaştan.

  They live in the same town as my aunt. --> Onlar teyzemle aynı kasabada yaşıyorlar.

  People say, I look just the same as my sister. --> İnsanlar kız kardeşimle benzer olduğumuzu söylüyorlar.

  I feel just the same as you do. --> Ben de aynen senin gibi hissediyorum.

  I am feeling much the same as yesterday. --> Dünle hemen hemen aynı hissediyorum.

  I've got the same taste in clothes as my brother. --> Giysilerimizde erkek kardeşimle aynı zevke sahibiz.

  Mine brought up her children in the same way as her mother did. --> Mine çocuklarını annesinin yaptığı gibi yetiştirdi.

  I smoke cigarette much the same as a year ago. --> Bir yıl öncekşyle neredeyse aynı sigara içiyorum.

  My car looks the same as that one. --> Benim arabam şununla aynı gözüküyor.

  I came to the meeting at the same time as Fatma came. --> Ben toplantıya Fatma ile aynı zamanda geldim.

  He is the same as everyone else. --> O da herkes gibi bir insan.

  Pelin is of the same opinion as Hasan. --> Pelin, hasan ile aynı görüşe sahip.

  Have you noticed the same thing as me? --> Siz de benimle aynı şeyi fark ettiniz mi?

  My armchair is the same size and shape as yours. --> Koltuğum seninkiyle aynı boyut ve şekle sahip.

  They are in the same profession as me. --> Onlar da benimle aynı meslekte.

  Fatma was perhaps about the same weight as Ayşe. --> Fatma, belki de Ayşe ile aynı ağırlıkta.

  Exactly the same thing happened to me as to you. --> Bana da tamamen sana olan şey oldu.

  She was wearing exactly the same jacket as I was. --> O benimle tamamiyle aynı ceketi giyiyordu.

  Mehmet's the same age as me. --> Mehmet benimle aynı yaşta.

  This building is the same as ours. --> Bu bina bizimkiyle aynı.

  Ayşe's hair style is the same as mine. --> Ayşe'nin saç stili benimkiyle aynı.

  I work at the same company as Ali works. --> Ali'nin çalıştığı firmada çalışıyorum.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara